Pignite

Pignite Evolueert uit Tepig » Evolueert in Emboar »

Wanneer Tepig in Pignite evolueert, verandert hij van een Fire-type Pokémon in een Fire- en Fighting-type Pokémon.
  • Category Fire Pig Pokémon
  • Type Fire/Fighting
  • Ability Blaze
  • Height 1.0 m
  • Weight 55.5 kg

Je verlaat nu www.pokemon.com

The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet worden beheerd door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingsmaatregelen van deze websites kunnen afwijken van de standaarden van The Pokémon Company International.