Servine

Servine Evolueert uit Snivy » Evolueert in Serperior »

Als Snivy voldoende gevechtservaring heeft, evolueert hij in Servine.
  • Category Grass Snake Pokémon
  • Type Grass
  • Ability Overgrow
  • Height 0.8 m
  • Weight 16.0 kg

Je verlaat nu www.pokemon.com

The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet worden beheerd door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingsmaatregelen van deze websites kunnen afwijken van de standaarden van The Pokémon Company International.